Over aardgas

We kennen aardgas als een van de fossiele brandstoffen. Maar wat is aardgas precies? Hoe ontstaat het en hoe wordt het geproduceerd? En wie zorgt ervoor dat het tot bij u geraakt?

Oorsprong en samenstelling

Aardgas is een energiebron die eeuwen heeft nodig gehad om zich te vormen. Aardgas is vooral samengesteld uit methaan, een gas dat voortdurend door de natuur op aarde wordt gemaakt. Vandaar de naam “aardgas”. Methaan vormt zich uit de verterings- en rottingsprocessen van alle levende wezens, planten inbegrepen.

Meer info

Ontginning

België produceert geen aardgas, maar is wel goed gelegen. Meer dan 50% van de wereldaardgasreserves liggen in een straal van 5000 km van ons land. Daarom zijn we een spil in het transport van aardgas in Europa. Europa beschikt over 30% van de aardgasreserves, met als belangrijkste bronnen Rusland en Noorwegen. De huidige aardgasreserves in de wereld zullen nog tientallen jaren aardgas produceren.

Meer info

Transport

De verbruiksgebieden zijn vaak ver verwijderd van de ontginningsgebieden. Transport van aardgas kan via methaantankers of via leidingen die over het land of onder de zee lopen. Door het aardgas op te slaan in grote reservoirs, kunnen we verbruiksschommelingen opvangen. Bovendien zijn we zo ook voorbereid op mogelijke vertragingen in de leveringen tijdens strenge winters.

Meer info

Distributie

Sinds de vrijmaking van de energiemarkt zorgen de distributienetbeheerders voor het aardgasnetwerk. Zij zorgen ook voor uw aansluiting. Een aardgasleverancier verkoopt het gas. 

De vrijgemaakte energiemarkt betekent dat de verkoop van aardgas en het beheer van het aardgasnetwerk niet meer door dezelfde partijen gebeuren. U heeft dus enerzijds een leverancier (die u vrij kan kiezen) en anderzijds uw distributienetbeheerder (één per regio).

Distributienetbeheerder

Distributienetbeheerders zorgen voor uw aansluiting op het net. Op vraag van de leverancier die u gekozen hebt, vervoert de distributienetbeheerder het aardgas tot bij u. Hij zal ook de meterstand van de aardgasmeter komen opnemen.

Vind uw distributienetbeheerder

Leverancier

Leveranciers moeten een leveringsvergunning hebben om aardgas te mogen leveren. Hiermee bewijzen ze technisch en financieel voldoende onderlegd te zijn om elektriciteit en aardgas te verhandelen.
 
Om u te helpen bij uw keuze, kan u de tarieven van de leveranciers in uw regio vergelijken.

Aardgasfederatie

Gas.be

Gas.be is de Vereniging van Belgische transport- en distributienetbeheerders van aardgas. Zij heeft 4 missies:

 • Waken over de veiligheid en de goede werking van in België gecommercialiseerde aardgasinstallaties
 • De troeven van aardgas als veilige, betrouwbare, betaalbare, zekere en milieuvriendelijke energiebron beter bekend maken bij
  • De particuliere verbruiker
  • Ondernemingen
  • Politieke en economische beleidsmakers
 • De belangen en standpunten van zijn leden verdedigen bij de verschillende overheden
 • Zich als het aardgasplatform en expertcentrum in België ontplooien

Gas.be en de veiligheid van aardgas

 • Erkenning van Cerga-installateurs
 • Keuringslaboratorium met wereldfaam
  • Proeven op gastoestellen
  • Controle van in België gecommercialiseerde gastoestellen
  • Proeven op toebehoren voor binneninstallaties
  • Proeven op houtkachels en -haarden
 • Acties rond rationeel energiegebruik (REG)
 • Gasanalyse

Meer info over ons laboratorium.

Samenwerking met overheden en gasoperatoren

In samenwerking met de gasoperatoren staat Gas.be ook in voor de promotie van het imago van aardgas via de verschillende media, deelname aan nationale beurzen, brochures, samenwerking met de Gasgemeenschap…

Meer info over onze campagnes.