Rationeel energiegebruik

De hoge energieprijzen leggen een zware druk op openbare instellingen. Rationeel energiegebruik is dan ook zeer belangrijk. Niet alleen om uw kosten binnen de perken te houden, maar ook om CO₂-uitstoot te verminderen.

Energieverantwoordelijke

Een energieverantwoordelijke aanduiden kan u helpen om u energiebeleid efficiënt in de praktijk om te zetten. Voor een actief beleid van het energieverbruik zijn volgende elementen essentieel:

  • Unieke contactpersoon met de netbeheerder
  • Energieconsumptie kennen en opvolgen
  • Installaties beheren
  • Met de DNB energieaudits uitvoeren om installaties te optimaliseren
  • Investeren om de energieperformantie te verhogen

 Slimme tips

  • Zorg voor een goede isolatie van uw ruimtes
  • Is een goede isolatie onmogelijk, kies dan voor de ideale techniek
  • Kies voor een condenserende installatie om een hoger rendement te halen
  • Gebruik aardgas voor uw warmwaterproductie. Zo verbruikt u bijna de helft minder energie dan met elektriciteit

Vraag advies

Uw netbeheerder coördineert uw warmtestudie of energieaudit en geeft aanbevelingen voor de meest economische oplossing, de beste dimensionering van uw toestellen, opmaak van lastenboeken met technische specificaties en stookplaatsrenovaties. Zij kunnen eveneens het verbruik van al uw gebouwen in kaart brengen en een benchmark studie uitvoeren. Vraag uw netbeheerder ook naar een financieringsplan voor zo’n energie- en warmteaudits.

Vind uw distributienetbeheerder