Rijden op gecomprimeerd aardgas is een ecologisch verantwoorde keuze. Maar biomethaan is nog milieuvriendelijker. Het aardgas van morgen is hernieuwbaar gas!

Rijden op gecomprimeerd aardgas is een ecologisch verantwoorde keuze. Maar biomethaan is nog milieuvriendelijker. Je hebt er minder fossiele brandstoffen voor nodig en je beschermt het milieu omdat biomethaan 80% minder broeikasgassen (CO2) uitstoot dan traditionele brandstoffen. Het aardgas van morgen is hernieuwbaar gas!

Biogas of biomethaan is een 100% hernieuwbare energiebron die wordt geproduceerd op basis van organisch afval of slib van zuiveringsstations. Dit verzameld afval fermenteert bij gebrek aan zuurstof door de gecombineerde werking van micro-organismen die in de natuur aanwezig zijn. Tijdens dit methaniseringsproces wordt biogas gemaakt. Dit wordt hierna gezuiverd om biomethaan te maken dat in het distributienetwerk wordt geïnjecteerd. Je kan het gebruiken voor de verwarming, om te koken of als biobrandstof.  

Biogas, een lokale oplossing. Biogas wordt ter plaatse gemaakt. Op lokaal niveau is het een efficiënte oplossing voor de verwerking van afval. Tegelijkertijd helpt het om energetisch zelfvoorzienend te worden. In België is de productie van biogas stijgend. De eerste biomethaan-projecten zijn in voorbereiding.